Rashladna sušila

Rashladna sušila smanjuju pogonske troškove. Nepripremljen stlačeni zrak uvijek sadrži povišen udio vlage. Neizbježne posljedice vlage su korozija u provodnoj mreži stlačenog zraka, povećano trošenje zračnih alata, smetnje u instrumentima i uređaju za upravljanje. Vlaga u stlačenom zraku kod bojenja uzrokuje stvaranje mjehurića, a prilikom bojenja prahom i pjeskarenja uzrokuje stvaranje grudica. Rashladna sušila brinu za nesmetan radni tijek pomoću suhog stlačenog zraka bez kondenzata. Alati i cjevovodi za stlačeni zrak imaju duži vijek trajanja, a pogonski se troškovi smanjuju.

Provjerena tehnika rashlađivanja. Pokretač uređaja je hermetički zatvoren rashladni agregat koji rashlađuje stlačeni zrak u njegovoj točki rosišta pomoću rashladnog kompresora. U tom se procesu preostala vlaga odvaja i odvodi u obliku kondenzata. Nakon tog  postupka se stlačeni zrak ponovno zagrijava u posebnom izmjenjivaču topline nakon čega je njegova relativna vlaga ispod 20 posto.

Rashladna sušila predstavljaju najekonomičniji način pripreme stlačenog zraka. Precizno dimenzioniranje rashladnih kompresora u skladu s toplinskim opterećenjem jamči malu potrošnju struje. Izuzetno dobrom radu uređaja pridonose i zrak/zrak izmjenjivači topline. Oni hlade zrak pri ulazu, a pri izlazu ga zagrijavaju.

Mikrofilteri

Mikrofilteri za stlačeni zrak. Štetne tvari iz zraka, ulje u obliku aerosola (pare), kondenzirana vodena para i sve nečistoće koje dospiju u mrežu stlačenog zraka uzrok su čestih popravaka, znatno niže kvalitete stlačenog zraka, konačno uzrokuju prekid rada pogona. Mikrofilteri se postavljaju pojedinačno ili u kombinaciji različitih stupnjeva filtriranja.

Odaberite pouzdanog partnera za stlačeni zrak!
Već 27 godine smo s Vama!

Image
Pogledaj katalog mikrofiltera
Pogledaj katalog